امکانات مدیریتی ابر سازمانی ترنم

01

ایجاد وب سایت جدید

02

ایجاد نماینده مدیر با دو سطح

03

اختصاص وب سایت به نماینده مدیر جهت پشتیبانی

04

درخواست وب سایت جدید توسط نماینده ها

05

مشاهده میزان فضای مصرفی توسط هر سایت

06

مشاده میزان ترافیک مصرفی توسط هر سایت

07

آمار کلی سایت ها و فعال بودن آنها

08

انجام تنظیمات نرم افزار با سرور از درون سیستم

09

دارا بودن سیستم مدیریت ایمیل و اختصاص آنها به وب سایت ها

10

امکان تعیین مجوز استفاده از زیر سیستم های وب سایت ها به کاربر

11

در دست گرفتن منابع سختی افزاری سرور و سرویس های آن و مدیریت آنها

12

دارا بودن جستجوی مرکزی و جستجو از تمامی مطالب وب سایت ها

13

امکان افزودن قالب های پیش فرض برای وب سایت ها و امکان استفاده سایت ها از آن قالب ها

14

امکان سایت سایت ها به صورت دسته ایی و سریع

15

امکان دسترسی به پنل وب سایت ها از طریق صفحه مدیر ارشد بدون نیاز به رمز عبور مجزا

16

ارائه تفکیکی آمار فعالیت هر وب سایت

17

امکان افزودن دامنه های مجزا و مستقل و اختصاص به وب سایت ها

18

امکان تعریف دامنه های مجاز و یا sub domain های مجاز برای هر نمایندگی

19

امکان جستجو درلیست وب سایت ها بر اساس عنوان سایت ، دامنه و ... و مدیریت آن ها

20

امکان تعیین چندین مدیر برای هر وب سایت

21

امکان تعیین یک نفر برای مدیریت چند وب سایت

22

امکان فعال و غیر فعال کردن سیستم کش برای وب سایت ها

23

امکان فعال و غیر فعال کردن حالت های امنیتی مجزا

24

دارا بودن پنل اختصاصی مدیریت هر inbox برای صاحب هر ایمیل